księgi wieczyste po adresie

Księgi wieczyste online – portale płatne

Dostęp do elektronicznych ksiąg wieczystych przez Internet mamy już od jakiegoś czasu na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeśli znamy numer księgi wieczystej sprawdzimy wszystko za darmo, bez wychodzenia z domu. Co jednak w sytuacji, w którejContinue reading

Zakup mieszkania z rynku wtórnego

O czym pamiętać przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego Zakup własnego mieszkania, to decyzja bardzo poważna, której nie podejmuje się pod wpływem chwili. A zatem i sam wybór wymarzonego „M” powinien być dobrze przemyślany, aContinue reading

zamknięcie księgi wieczystej

Zamknięcie księgi wieczystej

Co oznacza zamknięcie księgi wieczystej? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym zamknięcie księgi wieczystej następuje w przypadku: – całkowitego przeniesienia nieruchomości do innej księgi wieczystej; –Continue reading

Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej

Spłaciłeś hipotekę? Pamiętaj o jej wykreśleniu z księgi wieczystej! Spłata ostatniej raty kredytu hipotecznego nie oznacza automatycznego wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. Jeśli sami nie dopełnimy formalności, w treści księgi wieczystej nadal będzie informacja oContinue reading

numer działki na geoportalu

Jak znaleźć numer działki

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, działka ewidencyjna to „ciągły obszar gruntu, położony w granicach obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielonyContinue reading

klauzule niedozwolone w umowie deweloperskiej

Klauzule niedozwolone w umowie deweloperskiej

Podpisujesz umowę z deweloperem – sprawdź, czy zawiera klauzule niedozwolone Nieważne, czy podpisujemy umowę z deweloperem, spółdzielnią mieszkaniową, czy towarzystwem budownictwa społecznego. Każdy z tych przedsiębiorców ma takie same obowiązki wobec swoich klientów. I żadnemuContinue reading

jak założyć księgę wieczystą

Wniosek o założenie księgi wieczystej

Jak założyć księgę wieczystą? Aby założyć księgę wieczystą należy złożyć odpowiedni wniosek (KW-ZAL) w wydziale wieczystoksięgowym sądu rejonowego właściwego dla położenia nieruchomości. Do wniosku o założenie księgi wieczystej należy dołączyć informacje na temat ewentualnych prawachContinue reading

wypis z ewidencji gruntów

Wypis z ewidencji gruntów i budynków

Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej to jedne z podstawowych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia transakcji kupna lub sprzedaży nieruchomości. To także dokumenty niezbędne do założenia księgi wieczystej dla danej nieruchomości – wContinue reading