Jak czytać dział IV księgi wieczystej

Z czego składa się dział IV księgi wieczystej

IV dział księgi wieczystej zawiera informacje, które dla wielu osób mogą wydawać się najistotniejsze – zwłaszcza dla potencjalnych nabywców nieruchomości. To tutaj bowiem możemy sprawdzić, czy dana nieruchomość nie jest obciążona hipoteką i ewentualnie uchronić się przed jej zakupem.

Pierwsze rubryki działu IV księgi wieczystej (4.1) dotyczą wzmianki, czyli informacji na temat ewentualnych wniosków o wpis do hipoteki, które wpłynęły do sądu. Poza unikalnym numerem wzmianki, możemy sprawdzić także chwilę jej zamieszczenia, czyli dokładną datę oraz godzinę, w której złożony wniosek zarejestrowano w dzienniku podawczym. Ponadto oprócz rubryki „chwila zamieszczenia wzmianki”, w rubryce 4.1. znajduje się również „chwila wykreślenia wzmianki”, a zatem informacje na temat jej wykreślenia. Wykreślenie wzmianki następuje najczęściej na po dokonaniu wpisu w danym księdze wieczystej, ewentualnie po oddaleniu wniosku o takowy wpis.

Informacje na temat hipoteki obciążającej daną nieruchomość znajdziemy w rubryce 4.4, a szczególnie w podrubryce 4.4.1 – to tutaj bowiem może sprawdzić z jakim rodzaje hipoteki mamy do czynienia oraz z jaką wysokości i w jakiej walucie. W kolejnych podrubrykach będziemy mogli także znaleźć informacje na temat tego, kto jest wierzycielem hipotecznym.

Warto także wrócić uwagę na rubrykę 4.8 – Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym – jest to bowiem stosunkowo „młode” rozwiązanie prawne powstałe w 2009, a znowelizowane w 2011 r. Tego rodzaju uprawnienie przysługuje wyłącznie właścicielowi nieruchomości i pozwala na opróżnione miejsce hipoteczne ustanowić nową hipotekę, przenieść inną hipotekę, już obciążającą daną nieruchomość – ale z niższym pierwszeństwem zaspokojenia.

 

 

[Głosów: 8   Average: 4.9/5]