Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej

Spłaciłeś hipotekę? Pamiętaj o jej wykreśleniu z księgi wieczystej!

Spłata ostatniej raty kredytu hipotecznego nie oznacza automatycznego wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. Jeśli sami nie dopełnimy formalności, w treści księgi wieczystej nadal będzie informacja o obciążeniu nieruchomości. A to może stanowić problem, jeśli zechcemy sprzedać nieruchomość, gdyż potencjalny nabywca z pewnością zechce sprawdzić jej stan prawny i może zniechęcić się widząc niespłacone zadłużenie.

Zaświadczenie od wierzyciela

W pierwszej kolejności należy uzyskać od wierzyciela zaświadczenie o spłacie hipoteki. Powinno ono być w formie pisemnej, a jeśli wierzycielem nie jest bank – musi zostać potwierdzone notarialnie.

Formularz KW-WPIS

Kiedy już uzyskamy dokument potwierdzający spłatę zadłużenia konieczne należy uzupełnić formularz KW-WPIS, który można pobrać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub znaleźć w danym sądzie rejonowym. Wbrew pozorom uzupełnienie tego formularza nie jest trudne. Oczywiście w razie wątpliwości lub skomplikowanej sytuacji prawnej, warto zapytać specjalisty, czy chociażby urzędnika, czy nasz wniosek został poprawnie uzupełniony.

Jak uzupełnić formularz KW-WPIS?

Na pierwszej stronie formularza należy podać pełną nazwę sądu rejonowego, do którego składamy wniosek, jak również numer wydziału wieczystoksięgowego oraz numer księgi wieczystej, z której chcemy wykreślić hipotekę. Puste pola, których nie uzupełniamy należy przekreślić.

Wśród kilku opcji na drugiej stronie wniosku, powinniśmy zaznaczyć tylko Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki. Co do treści żądania – nie ma ujednoliconej formy, którą należy wpisać w tę rubrykę. Należy jedynie pamiętać, by znajdowały się tam informacje, iż wnosimy o wykreślenie hipoteki, numer księgi wieczystej, rodzaj hipoteki oraz informacje co do kwoty jaką wynosiła oraz wierzyciela. Może ona brzmieć na przykład tak:

Wnoszę o wykreślenie z działu IV księgi wieczystej o numerze (podać numer kw) hipoteki umownej/kaucyjnej/przymusowej do kwoty (podać kwotę hipoteki) ustanowionej na rzecz (dane wierzyciela).

Kolejnym krokiem podczas uzupełniania wniosku jest podanie danych wnioskodawcy. Jeśli właścicielem nieruchomości (wnioskującym) jest osoba fizyczna nie ma konieczności podawania numeru KRS czy REGON.

Następnie należy podać dane uczestnika postępowania, czyli w tej sytuacji wierzyciela.

Na czwartej stronie formularza należy uzupełnić informacje na temat załączników, które złożymy razem z wnioskiem. W tym przypadku powinno to być zaświadczenie o spłacie zadłużenia oraz dowód uiszczenia opłaty za wniosek KW-WPIS.

Opłaty można dokonać zarówno przez internet, jak i w kasie sądu.

[Głosów: 4   Average: 4/5]