Jak czytać dział III księgi wieczystej?

Dział III księgi wieczystej dotyczy praw, roszczeń i ograniczeń związanych z rozporządzaniem prawem rzeczowym, za wyjątkiem roszczeń dotyczących hipoteki (te znajdziemy w dziale IV księgi wieczystej). Powinny tutaj zostać wpisane wszelkie ograniczenia służebności osobistej bądź gruntowej np. służebność drogi koniecznej, służebność przesyłu itp.

Pierwsze rubryki, podobnie jak w poprzednich rozdziałach ksiąg wieczystych dotyczą wzmianki o wniosku i zawierają zgodnie z tytułem ewentualne wzmianki o wniosku, o apelacji, kasacji lub o skardze na orzeczenie referendarza sądowego. Znajdują się tam również informacje na temat chwili zamieszczenia i wykreślenia wzmianki, wraz z jej omówieniem.

To, co najbardziej powinno nas zainteresować w dziale III księgi wieczystej to rubryka 3.3 – ujawnia się tam bowiem wpisy dotyczące:

  • użytkowania wieczystego,
  • użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną własność”,
  • użytkowania wieczystego i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności”,
  • użytkowania wieczystego, własności budynku stanowiącego odrębną własność i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności”,

Jak również wszelkie prawa, roszczenia i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na związanych z nimi udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym.”

Z kolei w rubryce 3.4 znajdziemy pełną treść wpisu dotyczącą ograniczonego prawa rzeczowego.

Następne rubryki to informacje na temat podstaw wpisu, danych o wniosku i chwili wpisu oraz ewentualne komentarze. Podobnie jak miało to miejsce w innych działach księgi wieczystej, także i tutaj w rubrykach 3.5 – 3.6 możemy spotkać się z notatką zwierającą następującą treść: Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów lub danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonych na końcu treści księgi.

[Głosów: 5   Average: 5/5]