Jak czytać dział I księgi wieczystej?

Z czego składa się dział I księgi wieczystej?

I dział księgi wieczystej podzielony jest na dwa poddziały I-O oraz I-Sp.

W dziale I-O księgi wieczystej można znaleźć informacje na temat nieruchomości, dla której powstała dana księga wieczysta.

Pierwsza z części tego działu (rubryka 1.1.) to Wzmianki w dziale I-O , czyli informacje na temat ewentualnych wniosków, które wpłynęły do sądu i oczekują na wpisanie lub też zostały wpisane. W rubryce tej nie muszą znajdować się żadne wpisy.

Rubryka 1.2 to z kolei: Numer nieruchomości, w której określona jest liczba nieruchomości, jaką owa księga dotyczy.

Kolejna rubryka – 1.3 określa położenie nieruchomości, znajdziemy więc tutaj informacje na temat jej lokalizacji – województwa, powiatu, gminy, miejscowości oraz dzielnicy.

Dział 1.4 to informacje na temat położenia nieruchomości.  W rubryce 1.4.1.  znajdują się informacje na temat oznaczenia nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków (numer działki i numer oraz nazwa obszaru ewidencyjnego).  To tutaj znajduje się także dane o adresie działki, jej położeniu  i ewentualnych przyłączeniach lub odłączeniach.

Kolejne podrozdziały to informacje zbliżone do informacji na temat działki ewidencyjnej i dotyczą kolejno 1.4.2 – budynku, 1.4.3 – urządzenia, 1.4.4. – lokalu.

Warto jednak wiedzieć, że rubryki : 1.4.2 i 1.4.3 należy uzupełnić tylko w sytuacji, w której  budynek lub urządzenie stanowi nieruchomość odrębną od gruntu, która jest własnością użytkownika wieczystego.

Z kolei rubryka 1.4.4 uzupełniana jest w przypadku lokalu, który jest odrębnym przedmiotem własności lub przy księgach wieczystych prowadzonych dla spółdzielczych własnościowych praw do lokalu.

Rubryka 1.5 to z kolei dane na temat obszaru całej nieruchomości gruntowej. Składa się na nią suma wszystkich pomieszczeń, także tych gospodarczych.

W punkcie 1.6 można z kolei znaleźć zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków.

[Głosów: 7   Average: 4.6/5]