zamknięcie księgi wieczystej

Zamknięcie księgi wieczystej

Co oznacza zamknięcie księgi wieczystej?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym zamknięcie księgi wieczystej następuje w przypadku:

– całkowitego przeniesienia nieruchomości do innej księgi wieczystej;
– gdy jej prowadzenie stało się bezprzedmiotowe;
– gdy wynika to z orzeczenia sądu;
– gdy przepisy odrębne tak stanowią.

Warto pamiętać, iż zamknięcie księgi wieczystej nie powoduje żadnych skutków prawnych (jest to czynność czysto techniczna). Nie decyduje również o pozbawieniu prawa ujawnionego w tej księdze. Księga wieczysta, którą zamknięto, nadal ma moc dokumentu urzędowego, do którego w razie potrzeby można mieć wgląd. Jednak z chwilą zamknięcia księgi nie ma już możliwości dokonywać wpisów lub adnotacji w jej treści.

Zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej

Zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej można uzyskać, podobnie jak odpis lub wyciąg: przez internet, listownie bądź udając się osobiście do sądu.

W przypadku korzystania z zaświadczenia elektronicznego należy wejść na stronę ekw.ms.gov.pl i wybrać opcję: Składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. W kolejnym kroku konieczne będzie podanie numeru księgi wieczystej, z której zaświadczenie chcemy uzyskać oraz uiszczenie odpowiedniej opłaty. Po zaksięgowaniu wpłaty, co trwa zwykle kilka minut, w informacji zwrotnej, na podany wcześniej adres e-mail otrzymamy odpowiedni dokument.

Jeśli zaświadczenie o księdze wieczystej chcemy uzyskać osobiście lub listownie, musimy uzupełnić wniosek KW-ODPIS w wersji papierowej i zanieść go do sądu lub wysłać pocztą. Wniosek ten (KW-ODPIS) znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Podobnie, jak w przypadku e-wniosku, także i w tej sytuacji konieczne jest uiszczenie odpowiedniej opłaty .

Jeśli wniosek o wydanie zaświadczenia składamy osobiście, otrzymamy je natychmiast. Jeśli zechcemy, by sąd wysłał je nam pocztą, otrzymamy je w ciągu 30 dni.

[Głosów: 4   Average: 4/5]