jak założyć księgę wieczystą

Wniosek o założenie księgi wieczystej

Jak założyć księgę wieczystą?

Aby założyć księgę wieczystą należy złożyć odpowiedni wniosek (KW-ZAL) w wydziale wieczystoksięgowym sądu rejonowego właściwego dla położenia nieruchomości. Do wniosku o założenie księgi wieczystej należy dołączyć informacje na temat ewentualnych prawach rzeczowych obciążających nieruchomość.

Wraz z prawidłowo uzupełnionym wnioskiem należy także złożyć dokumenty potwierdzające prawo własności do danego lokalu, budynku lub gruntu – m.in. akt własności ziemi/domu, postanowienie o zasiedzeniu nieruchomości, postanowienie o dziale spadku, czy postanowienie o zniesieniu współwłasności, postanowienie o zasiedzeniu.

Ponadto, do wniosku o założenie księgi wieczystej należy koniecznie dołączyć wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków. Co ważne, dokumenty te muszą zostać opatrzone odpowiednią urzędowa adnotacją.

Do formularza KW ZAL należy również dołączyć potwierdzenie wniesienia odpowiedniej opłaty.

Dodatkowe dokumenty

Jeśli nieruchomość, dla której chcemy założyć księgę wieczystą składa się z kilku działek – do wniosku należy dołączyć druk KW-OZN (oznaczenie nieruchomości).
W przypadku liczby współwłaścicieli większej niż trzech – do wniosku KW-ZAL, należy dołączyć wniosek KW-WU (Wnioskodawca uczestnik postępowania).

[Głosów: 1   Average: 5/5]