numer działki na geoportalu

Jak znaleźć numer działki

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, działka ewidencyjna to „ciągły obszar gruntu, położony w granicach obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych”.

Działka ewidencyjna jest najmniejszą jednostką powierzchniową podziału kraju dla celów ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości). Każda działka ewidencyjna posiada określony numer nadawany w obszarze obrębu ewidencyjnego. Numery to są niepowtarzalne w danym obrębie. W przypadku utworzenia działki przez podział, nowa działka otrzymuje numerację w formie ułamka.

Znalezienie numeru ewidencyjnego działki nie należy do trudnych, o ile wiemy, gdzie go szukać. W tym celu nie ma potrzeby udawać się do urzędu – wystarczy skorzystać z Geoportalu – internetowej aplikacji umożliwiającej przeglądanie danych przestrzennych oraz wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych należących do Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Jak korzystać z Geoportalu?

Chociaż początkowo może wydawać się skomplikowane, korzystanie z Geoportalu nie należy do trudnych. Wystarczy tylko wiedzieć, jakie dane chce się uzyskać i wybrać odpowiednie opcje.

Pierwszy sposób na odnalezienie numeru ewidencyjnego działki, to odszukanie jej na mapie geoportalu. W tej sytuacji musimy jednak bardzo dobrze orientować się, gdzie interesująca nas działka leży i jak dokładnie wygląda, by ją rozpoznać. Jeśli jednak uda nam się odnaleźć dokładną lokalizację, wystarczy nieco zbliżyć mapę i kliknąć prawym przyciskiem myszy w daną działkę, a następnie wybrać opcje Identyfikacja. Po kilkudziesięciu sekundach pojawi się numer ewidencyjny działki.

Inny sposobem, na pozyskanie tego typu informacji, jest wybranie opcji Wyszukaj i podanie adresu nieruchomości, dla którego numeru ID szukamy. Oczywiście jest to rozwiązanie dostępne dla tych, którzy znają adres interesującej lokalizacji. Opcja ta dotyczyć będzie przeważanie działek zabudowanych.

Po co mi numer działki?

Pozyskany na Geoportalu numer działki może służyć do wyszukania numer księgi wieczystej. Mając numer działki i nazwę miejscowości, w której ona się znajduje lub też posiadając pełne ID działki możemy skorzystać z portali ustalających numer kw po id działki i wyszukać numery kw bez wychodzenia z domu. Opcji takiej nie posiada strona ekw.ms.gov.pl

Inne informacje dostępne na Geoportalu

Poza możliwością ustalenia numeru ewidencyjnego działki, Geoportal oferuje wyszukanie wielu dodatkowych informacji, jak chociażby:
– mapy typograficzne,
– mapy sozologiczne,
– rzeźbę terenu,
– rezerwaty,
– Parki Narodowe i Parki Krajobrazowe,
– sieci telekomunikacyjne, gazowe, wodociągowe,
– dyspozytornie medyczne.

 

 

[Głosów: 2   Average: 5/5]